Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020

Chia sẽ

sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề môi trường,Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, các vùng nước quốc tế, suy thoái đất, quản lý rừng bền vững. Thành tựu và bài học kinh nghiệm.