Thứ Hai, Tháng Chín 21, 2020
Home Sản Phẩm Vi Sinh Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh trước khi thải ra môi trường bên ngoài là giải pháp xử lý an toàn, triệt để, giúp cân bằng hệ sinh thái và bảo vệ môi trường sống