Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
Home Sản Phẩm Vi Sinh Xử lý mùi hôi nước thải, rác thải

Xử lý mùi hôi nước thải, rác thải

Là một sản phẩm tiên tiến có nguồn gốc tự nhiên, có khả năng phân hủy sinh học và hoàn toàn an toàn khi sử dụng. Sản phẩm không giống như cơ chế lấn át mùi, ENOFIX tận diệt các hợp chất gây mùi hôi bằng cách ngăn chặn sự hình thành của những hợp chất gây hôi như: hydrogen sulfide (H2S), ammonia (NH3), mercaptan (CH4S), và skatole (C9H9N).