Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
Home Sản Phẩm Vi Sinh Xử lý dầu mở, tắc nghẽn đường cống dẫn

Xử lý dầu mở, tắc nghẽn đường cống dẫn

Là sự pha trộn tổng hợp của 7 chuẩn vi khuẩn đã được lựa chọn cho khả năng xử lý: lipase cao, chịu được môi trường ph thấp, biosurfactant, chất thải hữu cơ, và giảm mùi của các axit béo dễ bay hơi. Trong thời gian 48 tiếng phá hủy hầu như hoàn toàn >90% lượng dầu mỡ trong đường ống bẩy mở khó phân hủy.