Thứ Hai, Tháng Chín 21, 2020
Home Sản Phẩm Vi Sinh Vi sinh xử lý AMONIA

Vi sinh xử lý AMONIA

Là tập trung sự pha trộn, các bào tử vi khuẩn khô và vi chất dinh dưỡng xây dựng ổn định giảm ammoniac, nito