Thiết kế xe thu gom rác phân loại

Các loại xe thu gom rác thô sơ cần sớm được hỗ trợ thay thế nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh... trong quá trình thu gom rác ở khu dân cư - Ảnh: HỮU THUẬN

UBND TP.HCM đã thống nhất các đề xuất xúc tiến nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu xe thu, vận chuyển rác thải sinh hoạt, trong đó phải đáp ứng yêu cầu của thu gom rác phân loại tại nguồn.

Sở Tài nguyên và môi trường TP được giao chủ trì thẩm định mẫu thiết kế, chế tạo. Sở cũng được giao trách nhiệm tiếp nhận mẫu xe, vận hành thử nghiệm, đánh giá hiệu quả…

Mẫu xe được đề xuất nghiên cứu, chế tạo để thay thế loại thùng 660 lít dùng thu gom rác hiện nay, thay thế các loại xe ba gác, xe lam, xe ba bánh Trung Quốc… đang được sử dụng để thu gom, chuyên chở rác thải.

Theo ghi nhận, dù lượng rác thải ở TP.HCM phát sinh rất lớn, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều loại xe thu gom rác rất thô sơ, gây tình trạng nước rác từ các xe thu gom rác rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đô thị.

(Theo TTO)