Nước ô nhiễm ?

Ô nhiễm nước là sự nhiễm bẩn của các nguồn nước (ví dụ như hồ, sông, đại dương, tầng nước ngầm và nước ngầm),  thường là do hoạt động của con người.

Ô nhiễm nước xảy ra khi các chất gây ô nhiễm (các hạt, hoá chất hoặc các chất gây ô nhiễm nước) được thải trực tiếp hoặc gián tiếp vào các vùng nước mà không được xử lý đủ để loại bỏ các hợp chất có hại. Các chất gây ô nhiễm xâm nhập vào nước chủ yếu do các nguyên nhân hoặc nhân tố con người gây ra. Ô nhiễm nguồn nước có thể là nguồn điểm, không nguồn gốc, hoặc xuyên biên giới

Thông tin thêm về Ô nhiễm nguồn 

Thông thường, nếu các chất gây ô nhiễm đến từ một nguồn vào nơi chứa nước đó, (ví dụ như việc thải bỏ nhà máy…), nó là Gọi là ô nhiễm nguồn điểm

Nếu ô nhiễm đến từ nhiều nguồn, nó được gọi là ô nhiễm không nguồn gốc.

Ô nhiễm cũng có thể ảnh hưởng đến một khu vực trong đó tình trạng ô nhiễm xảy ra. Nhưng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là đối với việc nước chảy tự nhiên, sự nhiễm bẩn lan đến nhiều nơi khác. Đây gọi là ô nhiễm xuyên biên giới.

Ô nhiễm không nguồn có thể bao gồm:

  • Phân bón dư thừa, chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu từ đất nông nghiệp và khu dân cư
  • Chất dầu, mỡ và độc hại từ dòng chảy đô thị và sản xuất năng lượng
  • Bùn lắng từ các khu vực xây dựng quản lý không hợp lý, đất trồng trọt và rừng, và các dòng chảy xói mòn
  • Muối từ các phương pháp tưới và thoát nước axit từ các mỏ bị bỏ hoang
  • Vi khuẩn và chất dinh dưỡng từ vật nuôi, chất thải vật nuôi và các hệ thống tự hoại bị lỗi
  • Sự lắng đọng trong khí quyển và hydromodification

Ô nhiễm nước là mối quan tâm môi trường cấp thiết thứ hai cùng với ô nhiễm không khí.

Bất kỳ sự thay đổi hoặc thay đổi tính chất vật lý, hoá học và sinh học của nước sẽ gây hậu quả xấu lên sinh vật, đó là ô nhiễm nguồn nước.

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước Nước chiếm trên 70% bề mặt trái đất. Đây là một nguồn lực rất quan trọng cho con người và môi trường. Ô nhiễm nước ảnh hưởng đến nước uống, sông, hồ và đại dương trên toàn thế giới. Ở nhiều nước đang phát triển, nó thường là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, bệnh tật bởi người ta uống nước, rượu… từ các nguồn nước bị ô nhiễm.

Thêm vào đó, ô nhiễm nước ảnh hưởng không chỉ đến các loài cá sống mà còn cả quần thể và toàn bộ các hệ sinh thái đang tồn tại trong vùng.

Con người bây giờ đã nhận ra tầm quan trọng của nước sạch làm nền tảng cho cuộc sống. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều tổ chức và hội đồng đang nỗ lực để giáo dục, bảo vệ, khôi phục đường thủy và khuyến khích các hoạt động giúp giữ nước khỏi bị ô nhiễm, và để bảo vệ các hệ sinh thái nước khỏi bị hủy hoại.

Trong bài sau, chúng ta sẽ biếc về ô nhiễm nước, các loại ô nhiễm nước, các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, các tác động và một số biện pháp phòng ngừa mà tất cả chúng ta đều có thể sử dụng để xử lý ô nhiễm nước.  Thưởng thức.

 continue